Cambridge PET

PET

El Preliminary English Test és un nivell equivalent a l’estàndard internacional B1. El vocabulari i gramàtica inclosos en el PET permeten la comprensió i producció de textos o converses en anglès més específics.

Adults: El nivell PET/B1 és adequat per a un adult que treballi en el sector serveis com ara bancs, gestories o immobiliàries. Moltes empreses posen com a requisit que els seus treballadors tinguin un nivell d’anglès equivalent al B1.

Nens: A la nostra acadèmia, l’edat aproximada d’obtenció del certificat PET són els 13 anys, i obre les portes del First Certificate.

PET

El Preliminary English Test es un nivel equivalente al estándar internacional B1. El vocabulario y gramática incluidos en el PET permiten la comprensión y producción de textos o conversaciones en inglés más específicos.

Adultos: El nivel PET/B1 es adecuado para un adulto que trabaje en el sector servicios como bancos, gestorías o inmobiliarias. Muchas empresas ponen como requisito que sus trabajadores tengan un nivel de inglés equivalente al B1.

Niños: En nuestra academia, la edad aproximada de obtención del certificado PET son los 13 años, y abre las puertas del First Certificate.

Fixe