The Little Garden és una escola especialitzada en immersió lingüística.

La llengua vehicular és l’anglès. El curs creat per nosaltres és un programa exclusiu d’ensenyament de l’anglès que aprofita la oportunitat única que tenen els infants per aprendre un nou idioma i optimitzar la seva capacitat intel·lectual.

Tenim un equip de professorat consolidat i experimentat. Com a material, disposem de nombroses cintes de vídeo, DVDs, CDs, contes en paper, flashcards, jocs didàctics anglesos de tot tipus, etc.

L’objectiu principal del nostre métode és que els nens i nenes s’acostumin a tenir l’anglès com a segona llengua. El nostre programa és un mètode d’immersió lingüística basat en activitats adaptades a les seves edats: flashcards (fitxes amb dibuixos i fotografies), audiovisuals, jocs de jardí i d’interior, cançons, xerrades entre els nens i amb les professores i quadern de treball adaptat a cada nivell.

CURS D’HIVERN 2017/2018

Horari: de 5,15 a 7,15 (de dilluns a divendres)
Mesos: del 12 de setembre al 22 de juny

Tarifes – Matrícula: 25 €
2 hores a la setmana – 52 € al mes

The Little Garden es una escuela especializada en inmersión lingüística.

La lengua vehicular es el inglés. El curso creado por nosotros es un programa exclusivo de enseñanza del inglés que aprovecha la oportunidad única que tienen los niños para aprender un nuevo idioma y optimizar su capacidad intelectual.

Tenemos un profesorado consolidado y experimentado. En cuanto a material, disponemos de numerosas cintas de vídeo, DVDs, CDs, cuentos en papel, flashcards, juegos didácticos ingleses de todo tipo, etc.

El objetivo principal de nuestro método es que los niños se acostumbren a tener el inglés como segunda lengua. Nuestro programa es un método de inmersión lingüística basado en actividades adaptadas a cada edad: flashcards, audiovisuales, juegos de jardín y de interior, canciones, charlas entre los niños y la profesora, y cuaderno de trabajo adaptado a cada nivel.

CURSO DE INVIERNO 2017/2018

Horario: de 5,15 a 7,15 (de lunes a viernes)
Meses: del 12 de septiembre al 22 de junio

Tarifas – Matrícula: 25 €
2 horas a la semana – 52 € al mes

Fixe