Cambridge Key English Test KET

KET

El Key English Test és un nivell equivalent a l’estàndard internacional A2. Engloba els coneixements necessaris per poder mantenir una conversa bàsica i llegir textos senzills.

Adults: El nivell KET/A2 és adequat per a un adult que treballi en el sector serveis com ara l’hostaleria o comerços.

Nens: A la nostra acadèmia, l’edat aproximada d’obtenció del certificat KET són els 11 anys.

KET

El Key English Test es un nivel equivalente al estándar internacional A2. Engloba los conocimientos necesarios para poder mantener una conversación básica y leer textos sencillos.

Adultos: El nivel KET/A2 es adecuado para un adulto que trabaje en el sector servicios, como la hostelería o comercios.

Niños: En nuestra academia, la edad aproximada de obtención del certificado KET son los 11 años.

Fixe