A&C The Little Garden és una escola especialitzada en immersió lingüística.

La llengua vehicular és l’anglès. El curs creat per nosaltres és un programa exclusiu d’ensenyament de l’anglès que aprofita la oportunitat única que tenen els infants per aprendre un nou idioma i optimitzar la seva capacitat intel·lectual.

La nostra escola va ser fundada l’any 1985 per la Teresa García Carós i l’Edward Dirckze, amb només 7 alumnes. En un principi estava destinada a l’ensenyament d’alumnes a partir de 7 anys. Actualment, tenim alumnes de totes les edats, a partir de 3 anys i fins l’infinit.

 

El nostre fort, no obstant, és la preparació d’alumnes per assolir amb èxit els exàmens de Cambridge, des del Key English Test fins a l’Advanced o fins i tot el Proficiency. També tenim la fita d’ajudar a alumnes que ho necessitin a aprovar els cursos de l’escola, tant a ESO com a Batxillerat.

 

Ja des dels primers anys hem estat nomenats Cambridge English Assessment Centre, o Centre Preparador per als Exàmens de Cambridge. Ja fa nombrosos anys que els nostres alumnes van a la Universitat o a Mòduls amb, com a mínim, el First Certificate de Cambridge aprovat (actualment B2.1 en el Marc Comú Europeu de Referència de coneixement d’idiomes del Consell Europeu). Molts d’ells fins i tot tenen temps de preparar l’Advanced o fins i tot de treure’n l’examen.

A&C The Little Garden es una escuela especializada en inmersión lingüística.

La lengua vehicular es el inglés. El curso creado por nosotros es un programa exclusivo de enseñanza del inglés que aprovecha la oportunidad única que tienen los niños de aprender un nuevo idioma y optimizar su capacidad intelectual.

Nuestra escuela fue fundada en el año 1985 por Teresa García Carós y Edward Dirckze, con sólo 7 alumnos. En un principio estaba destinada a la enseñanza de alumnos a partir de 7 años. Actualment, tenemos alumnos de todas las edades, a partir de 3 años y hasta el infinito.

 

Nuestro punto fuerte, no obstante, es la preparación de alumnos para que puedan superar con éxito los exámenes de Cambridge, desde el Key English Test hasta el Advanced o incluso el Proficiency. Nuestro objetivo también es ayudar a los alumnos que lo necesiten a aprobar los cursos de la escuela, tanto en ESO como en Bachillerato. 

 

Ya desde los primeros años hemos sido nombrados Cambridge English Assessment Centre, o Centro Preparador para los Exámenes de Cambridge. Hace ya muchos años que nuestros alumnos van a la Universidad o a Módulos con, como mínimo, el First Certificate de Cambridge aprobado (actualmente B2.1 en el Marco Común Europeo de Referencia de conocimiento de idiomas del Consejo Europeo). Muchos de ellos incluso tienen tiempo de preparar el Advanced o incluso de aprobar el examen.

Fixe