Cambridge Advanced Certificate in English

CAE
El Certificate in Advanced English és un nivell equivalent a l’estàndard internacional C1. Es podria considerar una extensió del FCE, amb una gran amplitud de vocabulari i adquisició d’estructures gramaticals més avançades.
Per qüestions de temps i pel tipus de conceptes que apareixen en el CAE, normalment només els adults l’obtenen.

CAE
El Certificate in Advanced English es un nivel equivalente al estándar internacional C1. Se podría considerar una extensión del FCE, con una gran amplitud de vocabulario y adquisición de estructuras gramaticales más avanzadas.
Por cuestiones de tiempo y por el tipo de conceptos que aparecen en el CAE, normalmente solo lo obtienen los adultos.

Fixe